โควิด-19 และความเหลื่อมล้ำ นักเรียนส่วนใหญ่พร้อมเรียนออนไลน์?


จากสถานการณ์การระบาดของ โควิด-19 ระรอกใหม่ที่ได้เกิดขึ้น ส่งผลให้กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถานศึกษาในสังกัดและกำกับ 28 จังหวัดปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 โดยให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์หรือสั่งใบงานตามสมควร


จากประกาศดังกล่าวเมื่อพิจารณาแล้วเป็นประกาศที่สะท้อนให้เห็นว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การระบาดเมื่อครั้งที่ผ่านมา และเป็นประกาศหรือคำสั่งที่ “สั่งไปที ฉันอยากจะสั่งแบบนี้ใครจะทำไม” โดยไม่พิจารณาถึงข้อเท็จจริงของสังคมและทิ้งนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวยากจนจำนวนไม่น้อยไว้ข้างหลัง


จากผลสำรวจชี้ให้เห็นว่า “ครอบครัวยากจนของไทยมีสมาร์ทโฟนเพียง 2 เครื่องต่อ 10 ครัวเรือนและเฉลี่ยทั้งประเทศมีเพียง 2 เครื่องต่อครัวเรือนเท่านั้น” ซึ่งจากผลสำรวจนี้ทำให้เห็นว่ามีนักเรียนในครอบครัวยากจนจำนวนมากที่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังจากคำสั่งที่สั่งไปทีของรัฐบาลโดยที่ไม่มีมาตรการอื่นๆมารองรับคนกลุ่มนี้ ทั้งนี้เรายังไม่พูดถึงปัญหาการเข้าถึงสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เสถียรมากพอสำหรับการเรียนออนไลน์หรือปัญหาการมีจำนวนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์น้อยกว่าจำนวนสมาชิกของครอบครัวที่ต้องใช้ จากเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ไม่พร้อมมาก ๆ สำหรับการเรียนออนไลน์ ทำให้ครูในหลายโรงเรียนเลือกที่จะใช้ช่องทางการให้ใบงาน การบ้าน ให้นักเรียนทำ ซึ่งเป็นการเพิ่มภาระให้ทั้งครูและนักเรียน มันสะท้อนให้เห็นว่ารัฐโยนภาระให้กับประชาชนอย่างแท้จริง โดยคำสั่งที่สั่งไปที ท้ายที่สุดคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจนนี่เอง


ด้วยเหตุนี้เราเสนอให้รัฐหรือกระทรวงศึกษาธิการเลิกพฤติกรรมสั่งไปที แล้วหามาตรการเพิ่มเติมเพื่อสอดรับกับคำสั่งหรือประกาศที่ได้ออกมา เช่นการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์อย่างถ้วนหน้า หรือแม้กระทั่งการทำให้การเข้าถึงสัญญาณ WiFi เป็นสิทธิ์ที่นักเรียนและประชาชนสามารถเข้าถึงได้เพื่อโอกาสในการเรียนรู้ที่เท่าเทียม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องที่ไม่สามารถทำได้เพราะในหลายประเทศก็ได้ทำให้ได้เห็นแล้ว ในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมา


ขอบคุณข้อมูลจาก: รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ ข้อค้นพบจากการบริหารจัดการข้อมูล การแพร่ระบาดของ covid 19 ต่อการเพิ่มความเหลื่อมล้ำในหลายมิติต่อประชากรกลุ่มต่างๆ

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น