อา. 10 ม.ค. | เฟซบุ๊กเพจ รัฐสวัสดิการเป็นไปได้

การรับมือ Covid-19 ฉบับสังคมนิยม

ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการสนทนาประเด็น "การรับมือ Covid-19 ฉบับสังคมนิยม" โดย ใจ อึ๊งภากรณ์ และษัษฐรัมย์ ธรรมบุษดี พร้อมกับรับฟัง "การสะท้อนผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19" โดย ฮามีร ทองอ่อน และพรรณวดี งามคล้าย
Registration is Closed
การรับมือ Covid-19 ฉบับสังคมนิยม

Time & Location

10 ม.ค. 21:30
เฟซบุ๊กเพจ รัฐสวัสดิการเป็นไปได้

About the Event

I’m an event description. Click here to open up the Event Editor and change my text. I’m a great place for you to say a little more about your upcoming event.

Registration is Closed

Share This Event