เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา ครั้งที่ 1

พบกับกิจกรรมต่างๆ ละครสะท้อนสังคม เสวนา วงสนทนา การนำเสนอผลงานภาคนิพนธ์เกี่ยวกับรัฐสวัสดิการ
การประชุมวิชาการระดับชาติ รัฐสวัสดิการและความเป็นธรรมศึกษา ครั้งที่ 1

Time & Location

เวลาจะถูกกำหนดภายหลัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, ห้องประชุม 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

About the Event

I’m an event description. Click here to open up the Event Editor and change my text. I’m a great place for you to say a little more about your upcoming event.

Share This Event